Produksyon ng hybrid rice at certified seeds.., hinikayat na palakasin sa bayan ng Mapandan.

Hinikayat ng Municipal Agriculture Office ng bayan ng Mapandan, Pangasinan ang kanilang mga magsasaka na ipromote ang produksyon ng hybrid rice at certified na binhi sa kanilang lugar.

Ito ay dahil mas nakakaangat umano ang produksyon ng hybrid rice at certified na binhi kumpara sa ibangklase o variety ng binhidahil sa kakaibang klase nito.

Sinabi ni Feliciana Dacanay ang Municipal Agriculturist ng Mapandan na maaaring makapagharvest ang isang magsasaka ng pinakamababa sa dalawang daang kaban kada ektarya kung ang hybrid rice at certified na binhi ang kanilang itatanim.

Magiging libre naman aniya sa mga magsasaka ang mga nasabing binhi kung makakapag-produce ang mga ito ng limang ektaryang lupain na maaring nilang pagtaniman.

Speak Your Mind

*