Edukasyon ng mga batang Chinese na may kapansanan, limitado

Mahigit sa ikaapat na bahagi ng mga batang Chinese na may kapansanan ang hindi pumapasok sa eskuwela, dahilan para ihayag na limitado ang edukasyon sa China.

Ayon sa report ng Human Rights Watch sa New York, bukod sa mga batang may kapansanan, ilan ring mga batang Chinese ang hindi pinapayagang pumasok sa mga regular na paaralan bagkus ito ay tinuturuan lamang ng mga guro na walang sapat na kasanayan.

Inihayag rin ng isang Human Rights Group na papasukin lamang ang mga batang Chinese kung mapatutunayan ng mga ito na kaya nilang makisabay sa mga aktibidad ng eskuwelahan.

Speak Your Mind

*