Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan

Magbababa ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hunyo.

Ito ay bunsod na rin ng pagbaba ng Generation Charge at pagbaba rin ng taxes at iba pang charges.

Dahil dito, mababawasan ng dalawampu’t anim na piso ang mga kumokonsumo ng dalawang daang kilowatt hour at tatlumpu’t siyam na piso naman sa kumokonsumo ng tatlong daang kilowatt hour.

Mababawasan din ng limampu’t dalawang piso ang kumokonsumo ng apatnaraan kilowatt hour at animnapu’t limang piso sa kumokonsumo ng limandaang kilowatt kada oras.

Speak Your Mind

*